HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] -CHƯƠNG 3. HÌNH: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CƠ BẢNTiếp theo số 12 (42), tháng 12/2015

PHẦN một. DẤU VẾT VÀ KHÔNG GIAN: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ HÌNH - NỀN CHƯƠNG 3. HÌNH: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CƠ BẢNTiếp theo số 12 (42), tháng 12/2015

Nữ điêu khắc gia Hà Lan Carla Debeus

Rập nổi là một kỹ thuật của tổ tiên để tạo tác các vật phẩm trên bề mặt tấm kim loại, ngày nay, dưới sự ảnh hưởng của quan niệm về phát triển không gian trong điêu khắc hiện đại

Art Stage Singapore 2016 có gì lạ?

Nghệ thuật đương đại quốc tế phát triển ra sao nếu thiếu khung cảnh nghệ thuật sinh động và thú vị của khu vực Đông Nam Á? Có lẽ Art Stage Singapore

Độc đáo nghệ thuật ghép vải trang trí trên lễ phục của phụ nữ Lô Lô ở Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang

Trong cuộc đời người phụ nữ Lô Lô nói chung,việc học, tự làm trang phục cho mình, cho người thân có một ý nghĩa quan trọng.

Nghề sơn truyền thống Cát Đằng

Từ xưa, vùng Châu thổ Bắc Bộ vốn đã nổi tiếng bởi nhiều làng nghề sơn truyền thống, trong đó đứng hàng số 1 có lẽ là làng nghề sơn Cát Đằng (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên,

Nghệ thuật bản sắc văn hóa trong thời đại số

Trong thời đại toàn cầu hóa, mỗi dân tộc đem bản sắc văn hóa riêng của mình đến với nhân loại. Nói là như vậy, nhưng bản sắc văn hóa vốn không phải là cái gì cố định, bất biến, để tạo ra diện mạo của dân tộc,

Tư duy mới về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình điêu khắc kim loại đương đại

Thông thường các tượng điêu khắc được đúc đồng, đúc gang, đúc nhôm hay poly thì bên trong đều rỗng ruột. Lớp vỏ vật liệu khá mỏng. Độ mỏng dày tùy vào chất liệu và kỹ thuật đổ khuôn